Zarządzanie

Zarządzanie to obszar naszej działalności, w którym oferujemy naszym Klientom pełny zakres usług związanych z realizacją przedsięwzięcia informatycznego lub edukacyjnego. Nasza oferta obejmuje zakres prac związanych z przygotowaniem projektu, w tym jego koncepcji, przez sporządzenie dokumentacji, po jego sprawną realizację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów pomagamy również w znalezieniu źródeł finansowania projektów.

Zajmujemy się również kontrolą i audytem działalności operacyjnej podmiotów i realizowanych przez nie projektów. Nasze działania skupiają się na weryfikacji poprawności realizacji przedsięwzięcia w kontekście osiągnięcia zamierzonego celu. Uzupełnieniem naszej oferty są wdrożenia kontroli zarządczej. Tworzymy i wdrażamy procedury i narzędzia, których podstawowym celem jest pomoc w osiąganiu zakładanych rezultatów oraz sprawne zarządzanie jednostką.